Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 20.02.2018  r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu

Załącznik:

1.Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.08.03.00-IZ.00-00-08-K01/17,

2. Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów.