Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 05.10.2021r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21, IZ RPO-L2020 informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 26 projektów zostało skierowanch do dofinansowania.

O szczegółach oceny i rozstrzygnięcia wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną.

Lista rankingowa projektów EFS złożonych w konkursie nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/21

Skład KOP