Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15

 W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 w dniu 31.05.2016 r. w załączeniu lista projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w konkursie nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów otwartego w dniu 1 marca 2016 roku.

Lista wybranych projektów