Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 12.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów

Załączniki:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.08.01.02-IZ.00-00-08-K01/17.

2. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.