Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

23 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Lista wybranych projektów

Skład KOP