Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/21 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/21, IZ RPO-L2020 informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu żaden projekt nie został skierowany do dofinansowania. O szczegółach oceny Wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną.

Skład KOP