Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,
w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/21 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/21, IZ RPO-L2020 informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu żaden projekt nie został skierowany do dofinansowania.

O szczegółach oceny Wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną.

Skład Komisji Oceny Projektów