Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

W związku z art. 46 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę, o której mowa w art. 44 ust 4. Jednocześnie, zgodnie z art. 46 ust. 4 ww. ustawy, po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.07.04.01-IZ.00-00-08-K01/17.

2. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów.