Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu Nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo !

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 4 lipca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu Nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania.

 

Lista projektów

Skład KOP