Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/19

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/19 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 09.07.2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/19, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż projekt który wpłynął na ogłoszony konkurs nie otrzymał dofinansowania. Szczegółowa informacja o wyniku oceny formalno-merytorycznej projektu została przesłana do Wnioskodawcy pocztą tradycyjną.

Skład KOP