Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – aktualizacja po procedurze odwoławczej

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji konkursu i wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyniku oceny merytorycznej.

W wyniku zwiększenia alokacji Konkursu do kwoty 10 802 870,00 PLN Uchwałą ZWL nr 32/464/19
z 30 kwietnia 2019 r., do dofinansowania został wybrany jeden projekt - nr RPLB.01.03.01-08-0004/18 Gminy Międzyrzecz, na kwotę dofinansowania 9 802 870,00 PLN a pozostała kwota 1 000 000,00 PLN przeznaczona była na procedurę odwoławczą.

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu, który w wyniku uwzględnienia protestu został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 884 552,84 PLN, zatem wartość dofinansowania 2 projektów znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania wynosi 10 687 422,84 PLN, a wartość całkowita projektów wynosi 26 103 679,11 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.