Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowi Państwo
Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz Uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji konkursu i wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął również decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 z 10 000 000,00 PLN  do 10 802 870,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 1 000 000,00 PLN, jak w ogłoszeniu konkursu) i tym samym wybranie do dofinansowania 1 projektu (o wartości wnioskowanego dofinansowania 9 802 870,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP