Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W ramach dostępnej alokacji tj. 69 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 1 projekt (o wartości dofinansowania 41 987 208,82 PLN), który spełnił wszystkie kryteria i otrzymał wymaganą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę z danymi projektu wybranego do dofinansowania w przedmiotowym konkursie oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP