Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – aktualizacja po powtórnej ocenie merytorycznej

Szanowni Państwo
Informujemy, iż w dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej powtórnej oceny merytorycznej i pozytywnej oceny środowiskowej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs wynosiła 30 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 3 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 1 projektu, który w wyniku powtórnej oceny merytorycznej i pozytywnej oceny środowiskowej został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 3 800 663,54 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 10 projektów znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania wynosi 22 385 050,12 PLN, a wartość całkowita projektów wynosi 43 385 853,13 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18.

 

Załączniki:
Lista projektów wybranych do dofinansowania