Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi –szkolenie online

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, na temat rozliczania wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi. Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2021r., w godz. 8.30 – 15.30.

Spotkanie poprowadzi Bartosz Wolański - Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także
16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce. Wybitny ekspert i trener w zakresie Perspektywy Finansowej 2014-2020. Prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia obejmujące tematykę kompleksowej realizacji projektów unijnych.

Program szkolenia:

1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020

2. Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020:

  •  Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
  • Zakaz podwójnego finansowania

3. Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2014-2020

4. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020

5. Warsztaty - Studium przypadku

6. Podsumowanie szkolenia: dyskusja końcowa, konsultacje indywidualne

 

Weź udział w szkoleniu:

https://www.szkolenia-semper.pl/formularz-zgloszenia-na-bezplatne-szkolenie-online?tid=11672

Szkolenie jest bezpłatne. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

ON-LINE

24.11.2021 - 24.11.2021