Rozliczanie projektów EFS realizowanych w ramach RPO – L2020 – szkolenie warsztatowe, Zielona Góra, 29 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie  rozliczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad rozliczania projektu oraz wypełniania wniosku o płatność.

AGENDA
09:00 – 09:15    Rejestracja uczestników
09:15 – 10:00    Ogólne zasady rozliczania projektu współfinansowanego ze środków unijnych na lata 2014-2020.
10:00 – 11:30     Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFS– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 1
11:30 – 11:45    Przerwa kawowa
11:45 – 12:45    Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFS– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 2
12:45 – 13:00     Pytania uczestników spotkania, dyskusja

 

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Zamenhofa 1, sala komputerowa

29.03.2017 - 29.03.2017