Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Dokument

W dniu 30 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Załączniki