Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Planu Kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 października 2023 r. przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dokumenty w przedmiotowej sprawie:

Roczny Plan Kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - zmiana uchwały

Karta analizy ryzyka

Metodyka kontroli instrumentów finansowych

Opis metody prowadzenia kontroli krzyżowej