Przejdź do komentarzy

Rezygnacja z przeprowadzenia w 2020 r. konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ VI)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 października 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o rezygnacji z zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok, konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ VI. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy), na kwotę dofinansowania UE 400 000,00 zł.