Przejdź do komentarzy

Rezygnacja z przeprowadzenia konkursu w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty (Typ I), RPO-L2020

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 września 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o rezygnacji z zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok, konkursu w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty (Typ I. Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego), na kwotę dofinansowania UE 1 700 000,00 zł.