Przejdź do komentarzy

Rezygnacja z ogłoszenia w 2019 r. konkursów w ramach Poddziałań 7.4.2 oraz 8.2.3

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 grudnia 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, podjął decyzję o rezygnacji z ogłoszenia w 2019 roku, zaplanowanych zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok, konkursów dla:

  • Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra (Typ I, II), na kwotę 660 000,00 zł

oraz

  • Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra (Typ I - IV), na kwotę 400 000,00 zł.