Przejdź do komentarzy

Rezygnacja z ogłoszenia w 2019 r. konkursów dla Poddziałań 4.4.3 oraz 9.2.3

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 grudnia 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, podjął decyzję o rezygnacji z ogłoszenia w 2019 roku, zaplanowanych zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok, konkursów dla:

  • Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra (Typ I, II), na kwotę 340 000,00 zł

oraz

  • Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Zielona Góra (Typ I), na kwotę 3 900 000,00 zł.