Przejdź do komentarzy

Rekrutacja - misja gospodarcza do Szwajcarii - IX 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw lubuskich do uczestnictwa w misji gospodarczej do Szwajcarii w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Celem niniejszej rekrutacji jest wyłonienie 10 Uczestników, posiadających siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa lubuskiego, którzy wezmą udział w Misji do Szwajcarii połączonej z wizytą na targach SINDEX 2020 w Bernie. Misja planowana jest w dniach od 21 do 24 września 2020 r.

Więcej informacji tutaj: http://lubuskie.pl/misje-zagraniczne/