Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Dokument

RPO-L2020 przyjęty przez ZWL 21.03.23.pdf

pdf 4.14 MB

17 marca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) realizuje określone cele, które są zgodne z kierunkami rozwoju województwa zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Modyfikacja RPO-L2020 jest związana z realokacją środków do Priorytetów Inwestycyjnych ważnych z punktu widzenia potrzeb regionu oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego.

W pakiecie zmian RPO-L2020, dokonano kolejnych przesunięć finansowych w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych Programu, które polegały m.in. na: zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na pożyczki dla lubuskich MŚP (Działanie 1.5.2 - Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe) , przesunięciu środków finansowych do obszaru kultury, dziedzictwa kulturowego (Działanie 4.4.2 - Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.), edukacji zawodowej (Działanie 9.3.2: Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.), ograniczania niskiej emisji w miastach (Działanie 3.3.1: Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT), wsparcia infrastruktury zdrowotnej i usług społecznych (Działanie 9.1.1: Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT).

Środki finansowe, które zwiększają alokację poszczególnych Działań zostaną wykorzystane głównie na zwiększenie wartości już realizowanych projektów.   

21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie RPO-L2020, którego zmiany zostały zatwardzone przez Komisję decyzją nr C(2023) 1857 z dnia 17 marca 2023 r.