Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Dokument

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020.pdf

pdf 4.43 MB

3 listopada 2021 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany polegają na zwiększeniu alokacji Programu dla regionu.

Środki te w kwocie 10 569 374 euro pochodzą z instrumentu finansowego REACT-EU, który jest uzupełnieniem obecnie wdrażanej perspektywy finansowej UE. Instrument REACT-EU jest pomostem pomiędzy natychmiastową pomocą związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, a tzw. środkami dotyczącymi odbudowy krajów po kryzysie wywołanym pandemią, czyli nie powinny zostać przeznaczone na walkę z COVID-19, tylko na eliminowanie skutków epidemii. Zgodnie z intencją KE, pieniądze pochodzące z REACT-EU powinny być kierowane do obszarów, które zapewnią zbudowanie solidnego, ekologicznego, cyfrowego i spójnego ożywienia gospodarczego.

Mając powyższe na uwadze jak i wielkość środków dla lubuskiego w ramach REACT-EU, zostały zidentyfikowane obszary, które wpisują się w postulaty KE w zakresie kierunków wsparcia oraz są istotne dla regionu, a działania zagwarantują szybką realizację i rozliczenie. Podział środków w ramach REACT-EU, przedstawia się następująco:

  • 2 207 363 euro do obszaru zdrowia (na wsparcie szpitali z uwagi na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa związanego z pandemią oraz ustabilizowania świadczenia usług w obliczu zagrożenia epidemicznego – uzupełnienie działań rozpoczętych w ramach podstawowej alokacji RPO-L2020),
  • 7 939 236 euro do obszaru wsparcia efektywności energetycznej (na wsparcie inwestycji dotyczących modernizacji energetycznej budynków publicznych),
  • 422 775 euro na działania w ramach Pomocy Technicznej.

 

9 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie RPO-L2020, którego zmiany zostały zatwardzone przez Komisję decyzją nr C(2021) 7453 z dnia 3 listopada 2021 r.