Przejdź do komentarzy

Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich w województwie lubuskim za rok 2020

Szanowni Państwo,

prezentujemy Raport za rok 2020 z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Raportobrazek