Raport "Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020"

Dokument

Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

pdf 11.4 MB

Szanowni Państwo,

29 grudnia 2016 r. zostały zakończone prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. "Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020".

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zlecił badanie, którego celem była aktualizacja zasadności, możliwości oraz zakresu zastosowania instrumentów finansowych, w tym obejmujących gwarancje w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz przygotowanie strategii inwestycyjnej w przedmiotowym zakresie.

Badanie służyło ocenie zawodności mechanizmów rynkowych, potrzeb inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W badaniu została również dokonana ocena ex-ante ryzyka dla instrumentów finansowych oferujących gwarancje.