Przejdź do komentarzy

Przyznanie dofinansowania w ramach wezwania nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/22

Szanowni Państwo,

29 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie Wnioskodawcy: Powiat Żarski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizacje projektu w ramach Działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wezwanie Nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/22

Wysokość przyznanego dofinansowania: 255 000,00 PLN.

Wezwanie