Przejdź do komentarzy

Przyznanie dofinansowania w ramach naboru nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/22.

Szanowni Państwo,

12 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach naboru nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/22.

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Lubuskie/Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 2 504 029,06 PLN, w tym:
a) środki EFS 85% - 2 128 424,70 PLN,
b) budżet państwa 5% - 125 201,45 PLN,
c) wkład własny 10% - 250 402,91 PLN.