Przejdź do komentarzy

Przyznanie dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-P01/21

Szanowni Państwo,

1 marca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Wartość złożonego projektu: 1 508 885,95 PLN, z czego wysokość dofinansowania projektu to: 1 282 552,99 PLN.