Przejdź do komentarzy

Przyznanie dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 17 września 2019 r Zarząd województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru w trybie pozakonkursowym nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/19