Przejdź do komentarzy

Przyznanie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22

Szanowni Państwo,

8 marca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi 31 245 690,63 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 27 908 165,13 PLN oraz z budżetu państwa: 3 337 525,50 PLN).

Projekt, który został wybrany do dofinansowania