Przejdź do komentarzy

Przyspieszenie naboru wniosków oraz zmniejszenie alokacji dla naboru w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. (Typ I), RPO - L2020

Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., podjął decyzję o przyspieszeniu naboru wniosków oraz o zmniejszeniu alokacji dla konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –  ZIT Gorzów Wlkp. (Typ I).

W związku z powyższym, ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 9.2.2 nastąpi 10 września br., z terminem naboru wniosków od 11 do 18 października br., na kwotę 2 500 000,00 zł.