Przejdź do komentarzy

Przyjęcie do realizacji projektu wybranego w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru nr FELB.06.05-IZ.00-002/23

24 października 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu wybranego w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 6.5 Kształcenie zawodowe Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Ogólna pula środków przeznaczona na projekt: 3 176 470,59 PLN w tym: EFS+ 85% - 2 700 000,00 PLN, Bp 5% - 158 823,52 PLN, wkład własny Wnioskodawcy 10% - 317 647,07 PLN.”

Skład Komisji Oceny Projektów dla naboru FELB.06.05-IZ.00-002/23:
1. Misiaszek Adam – Przewodniczący
2. Dauksza Dominika - Zastępczyni Przewodniczącego
3. Burzyńska-Kiejda Beata – Sekretarz
4. Matysik Barbara – Ekspert
5. Tyc Andrzej – Ekspert”