Przejdź do komentarzy

Przyjęcie do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo
W dniu 3 września 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/19.

Lista projektów wybranych do dofinansowania