Przejdź do komentarzy

Przyjęcie do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach wezwania nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

21 grudnia 2018 r Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu pozakonkursowego do realizacji w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej – ROPS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Projekt pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, został złożony w ramach Wezwania do złożenia wniosku nr RPLB.07.06.02-IZ.00-08-P01/18.

Zobacz ogłoszenie