Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w projektach dofinansowanych ze środków UE – szkolenie Zielona Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w projektach dofinansowanych ze środków UE.

Cel szkolenia:

 • Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
 • udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020.

Program szkolenia

OPIS ZAGADNIEŃ

CZAS

 • Wymagania związane z ustalaniem szacunkowej wartości zamówienia na etapie przygotowania postępowania, podział zamówienia na części na etapie udzielania zamówienia w celu umożliwienia udziału w postępowaniach małym i średnim przedsiębiorcom, łączenie i dzielenie zamówień, zamówienia mieszane;
 • Wybrane przepisy dotyczące trybów postępowania i zmiany procedur w poszczególnych trybach (w szczególności zamówienie z wolnej ręki)

9.00-9.45

Przerwa kawowa

9.45-10.00

 • Wybrane przesłanki wykluczania wykonawców;
 • Warunki udziału w postępowaniu - orzecznictwo KIO i wnioski płynące z kontroli IZ;
 • Ocena wiarygodności i spełniania warunków przez wykonawców, nowe spojrzenie na warunki udziału w postępowaniu i ocenę ich spełniania, podmioty trzecie i podwykonawcy w postępowaniu, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE;
 • Klauzule "zatrudnieniowe" w usługach, umowa o pracę

10.00-12.00

Przerwa obiadowa

12.00-12.45

 • Zamówienia zastrzeżone i aspekty społeczne w zamówieniach;
 • Zamówienia na usługi społecznie i inne szczególne usługi;
 • Wybór najkorzystniejszej oferty - nowe kryteria oceny ofert

12.45-13.30

Przerwa kawowa

13.30-13.45

 • Rażąco niska cena lub koszt w dostawach i usługach;
 • Odrzucanie ofert - zmiany w przepisach;
 • Nowe przesłanki zmian umowy

13.45-15.00

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

12.06.2018 - 12.06.2018