Przejdź do komentarzy

Przygotowania do wdrażania strategii i projektów zintegrowanych

obrazek

W dniach 22-23 marca br. w Poznaniu odbyło się II seminarium sieciujące pt. „Przygotowania do wdrażania strategii i projektów zintegrowanych” dla Partnerstw JST uczestniczących w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus. Wydarzenie poświęcone było wyzwaniom związanym z wdrażaniem zintegrowanych strategii i projektów.

W panelu plenarnym uczestniczyła Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL, która podzieliła się lubuskimi doświadczeniami w tym zakresie z przedstawicielami innych regionów. W programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył jeszcze więcej środków, o których decydować będą samorządy. Środki programu mają wyrównywać szanse i dysproporcje słabszych obszarów.

 

#FunduszeUE  #UE #PomocUE