Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalno-merytorycznej, w ramach konkursu RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 oraz pisemnymi prośbami ze strony Wnioskodawców o przełożenie terminów na korektę wniosków o dofinansowanie projektów, a także w związku z sytuacją epidemiczną w regionie, uprzejmie informuję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc styczeń 2021 roku.

Dokumentacja konkursowa