Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,
W związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20 termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na miesiąc czerwiec 2020 roku.