Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursów RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 i RPLB.06.04.00- IZ.00-08-K02/20

W związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalnomerytorycznej, w ramach konkursów RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 i RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K02/20 oraz pisemnymi prośbami ze strony Wnioskodawców o przełożenie terminów na korektę wniosków o dofinansowanie projektów, w związku z sytuacją epidemiczną w regionie, informujemy o przesunięciu terminów rozstrzygnięcia ww. konkursów na miesiąc lipiec 2020 roku.