Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I, RPO - L2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 września 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków z października na listopad 2018 roku dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I. Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), na kwotę 4 000 000,00 zł.

Powodem przesunięcia niniejszego konkursu jest konieczność dostosowania kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 do obowiązujących Wytycznych. Wobec tego, ogłoszenie konkursu dla Działania 4.3 nastąpi w październiku br., tj. po przyjęciu kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO – Lubuskie 2020. Nabór wniosków potrwa od 26 listopada do 3 grudnia 2018 roku. Ostateczna wartość środków przeznaczonych na ww. nabór będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.