Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –ZIT Gorzów Wlkp. RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu ogłoszenia naboru nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, typ: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom. Na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp. rozpoczęcie naboru zostanie przeprowadzone w terminie 23 – 30 maja 2020 roku.

Alokacja zostanie zwiększona do 7 400 000,00 PLN. Ostateczna kwota przedmiotowego konkursu będzie uzależniona od kursu euro aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie naboru.

Ogłoszenie konkursu nastąpi w kwietniu br. i zostanie zamieszczone na stronach www.rpo.lubuskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl miesiąc przed rozpoczęciem naboru.