Przejdź do komentarzy

Przedłużenie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących braków formalnych termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.
Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 zakończył się 2 lipca 2021 r., a więc weryfikacja powinna zakończyć się 2 sierpnia 2021 r.
Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.