Przejdź do komentarzy

Przedłużenie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21

W związku z prośbą Wnioskodawcy dotyczącą wydłużenie terminu na wniesienia poprawek w dokumentacji złożonej na konkurs dotyczących braków formalnych termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.

Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 zakończył się 21 stycznia 2022 r., a więc weryfikacja powinna zakończyć się 21 lutego 2022 r.

Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczonana niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.