Przejdź do komentarzy

Przedłużenie oceny środowiskowej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 zakończył się 7 lutego 2018 roku. Na etapie oceny merytorycznej 13 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Ocena środowiskowa powinna zakończyć się w terminie 30 dni od zakończenia oceny merytorycznej, czyli 9 marca 2018 r.

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dot. dostarczenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny OOŚ termin oceny środowiskowej  ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny środowiskowej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.