Przejdź do komentarzy

Przedłużenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

26 września br. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16. Ocena merytoryczna rozpoczęła się 28 września br. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu ocena powinna zakończyć się maksymalnie po 60 dniach, tj. 27 listopada br.

W związku z dużą ilością projektów przekazanych do oceny merytorycznej (235 projektów pozytywnych formalnie)  informujemy o konieczności jej przedłużenia. Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 powinno nastąpić w grudniu br.