Przejdź do komentarzy

Przedłużenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Ocena formalna w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 zakończyła się 12 marca 2020 roku. Do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej przekazano 25 projektów. Ocena merytoryczna powinna zakończyć się w terminie 40 dni od zakończenia oceny formalnej, czyli 22 kwietnia 2020 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze RP stanem epidemii koronawirusa, wpływającym na terminy pracy ekspertów dokonujących oceny oraz z uwagi na konieczność cofnięcia 2 projektów z oceny merytorycznej do oceny formalnej, z termin oceny merytorycznej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny merytorycznej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

Jednocześnie informujemy, że w celu maksymalnego przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego wydał zgodę na prowadzenie w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny merytorycznej prowadzona jest ocena środowiskowa. Projekty, które zostały już pozytywnie ocenione na ocenie merytorycznej zostały przekazane do oceny środowiskowej. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Dokumentacja konkursowa