Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO L2020- część II - szkolenie online

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą prowadzenia ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalności VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO L2020.  Szkolenia odbędzie się 19 listopada 2020 r. w godz. 9.00 – 15.45

Spotkania poprowadzi Małgorzata Rulińska- posiada ponad 25 lat doświadczenia w projektach

3 sektorów (samorządy, biznes, ngo). Od 12 lat ekspert z listy Ministra Rozwoju m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia, włączenia społecznego; przeprowadziła ponad 400 szkoleń z projektów perspektywy finansowej 2014-2020 uzyskując wysokie noty od uczestników. Pisze projekty, ocenia w RPO i PO WER, realizuje, doradza w sprawach problematycznych. Ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki –dyplom Finanse Publiczne i Administracja (Georgetown University). Reprezentowała samorządy w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Wykładowca studiów podyplomowych ( 6 lat), innowator, posiada m.in. złoty certyfikat trenera EFS; obecnie prezes firmy szkoleniowo-konsultingowej.

Program szkolenia online:

19.11.2020 r.- Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO L2020- część II

Program:

  • Poprawność kwalifikowania  w projekcie podatku VAT;
  • Oświadczenia o częściowym kwalifikowaniu podatku VAT;
  • Eliminacja podejrzenia/ ryzyka podwójnego finansowania wydatków;
  • Zapisy umowy o dofinansowanie, przewodnika dla beneficjentów, instrukcji wypełniania wniosków o płatność;
  • Dokumenty niezbędne przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność;
  • Dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku o płatność końcową;
  • Pytania uczestników.

 

Weź udział w szkoleniu:

https://go.mywebinar.com/qcpe-mzwe-svkw-hkdj

Aby dołączyć do grupy należy podać imię i nazwisko oraz adres mail (mail nie może być powtarzalny tj. tylko jedna osoba z jednego adresu mail)

 

WARUNKI TECHNICZNE:

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Korzystając ze smartfona czy tabletu nie trzeba pobierać i instalować żadnych aplikacji. Dostęp do webinaru z każdego urządzenia jest bezpośrednio z przeglądarki.

Polecamy korzystać z przeglądarki Google Chrome (HTML5 oraz włączona obsługa skryptów JavaScript)

Minimalna prędkość łącza — od 10 MB/sek.

Więcej szczegółów sprawdź na instrukcji tu https://myownconference.pl/blog/pl/index.php/memo_pl/.

UWAGA: jeśli połączenie z webinarem zostanie przerwane, lub wideo i dźwięk „zatrzymają się”, należy wejść do pokoju webinarowego ponownie. W tym celu odśwież zakładkę przeglądarki i wprowadź swoje dane jeszcze raz.

Szkolenie on-line

19.11.2020 - 19.11.2020