Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO L2020- część I – szkolenie online

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą prowadzenia ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalności VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO L2020.  

Spotkania poprowadzi Małgorzata Rulińska- posiada ponad 25 lat doświadczenia w projektach 3 sektorów (samorządy, biznes, ngo). Od 12 lat ekspert z listy Ministra Rozwoju m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia, włączenia społecznego; przeprowadziła ponad 400 szkoleń z projektów perspektywy finansowej 2014-2020 uzyskując wysokie noty od uczestników. Pisze projekty, ocenia w RPO i PO WER, realizuje, doradza w sprawach problematycznych. Ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki –dyplom Finanse Publiczne i Administracja (Georgetown University). Reprezentowała samorządy w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Wykładowca studiów podyplomowych ( 6 lat), innowator, posiada m.in. złoty certyfikat trenera EFS; obecnie prezes firmy szkoleniowo-konsultingowej.

Program szkolenia online:

18.11.2020 r.- Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO L2020- część I

Program:

  • Zasady prowadzenia księgowości projektu;
  • Zakładowy plan kont,
  • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych;
  • Koszty bezpośrednie i pośrednie;
  • Personel projektu;
  • Rozliczanie delegacji personelu projektu;
  • Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych;
  • Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowalnych;
  • Pytania uczestników

 

Weź udział w szkoleniu:

https://go.mywebinar.com/mwpq-nxvh-pxqv-gmls

Aby dołączyć do grupy należy podać imię i nazwisko oraz adres mail (mail nie może być powtarzalny tj. tylko jedna osoba z jednego adresu mail)

 

WARUNKI TECHNICZNE:

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Korzystając ze smartfona czy tabletu nie trzeba pobierać i instalować żadnych aplikacji. Dostęp do webinaru z każdego urządzenia jest bezpośrednio z przeglądarki.

Polecamy korzystać z przeglądarki Google Chrome (HTML5 oraz włączona obsługa skryptów JavaScript).

Minimalna prędkość łącza — od 10 MB/sek.

Więcej szczegółów sprawdź na instrukcji tu https://myownconference.pl/blog/pl/index.php/memo_pl/.

UWAGA: jeśli połączenie z webinarem zostanie przerwane, lub wideo i dźwięk „zatrzymają się”, należy wejść do pokoju webinarowego ponownie. W tym celu odśwież zakładkę przeglądarki i wprowadź swoje dane jeszcze raz.
Szkolenie on-line

18.11.2020 - 18.11.2020